POSTANITE KORISNIK

Postanite korisnik

Postanite korisnik naših usluga i uvjerite se u našu izvrsnost.

Navratite u Domobransku 3 u Karlovcu u naš ured i interesirajte se detaljnije o onome što Vas interesira, a mi ćemo odvojiti vrijeme za Vas.

Davor Petračić dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva br. 996
Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva
Domobranska 3
47000 Karlovac
mob :098-402-490
tel/fax:047-601-534
davor.petracic@ka.t-com.hr
www.petracic-projekt.hr